'su çiçeği' Etiketli Yazılar

Su Çiçeği Hastalığı

Su çiçeği hastalığı oldukça enfeksiyöz, selim seyreden, daha ziyade çocuklarda görülen, deri ve mukozada oval, yüzeysel, içi saydam sıvı ile dolu veziküllerin oluşması ile karakterize bir hastalıktır.