Kişisel Gelişim

IQ, değişim ve gelişim süreci

IQ, değişim ve gelişim süreci

Özellikle son birkaç yılda daha ön plana çıkmış olan ve artık daha yaygın olarak kullanılan IQ bir kelimeden daha fazla detayı içerisinde barındırmaktadır. İş alımlarında ya da bazı uzmanlık alanlarında insanların IQ düzeyleri ile alakalı çalışmalar yapılmakta ve buna göre planlar hazırlanmaktadır. Özellikle insanların başarılı ya da başarısız durumlarında IQ seviyeleri ön plana çıkmakta ve bu seviye nedeniyle bu sonuçların oluştuğu düşünülmektedir. Başarısız bireylerin ise IQ seviyelerinin düşük olduğu ve hiçbir zaman gelişemeyeceği düşünülmektedir.

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar ise tüm bu ön yargıların tam aksini söylemektedir. IQ seviyesi kişilerde gelişim süreçleri boyunca değişim göstermekte, azalmakta ya da artmaktadır. Beynin gelişimi ile orantılı olarak ergenlik öncesi ve sonrasında bireylerin IQ seviyelerinde artışlar olabildiği gibi azalmalarda meydana gelmektedir. İki farklı dönemde aynı kişiler üzerinde yapılan araştırmalar araştırma grubunun içerisinde bazı kişilerde önemli düzeylerde artış olduğu gözlenmiş ancak bazı kişilerde ise ciddi oranlarda düşüş olduğu fark edilmiştir.

Araştırma sonuçları tekrar, tekrar incelendiğinde araştırma grubuna uygulanan testlerde alınan sonuçların, beyin üzerinde bazı bölgelerde olan değişimler ile değişiklik gösterdiği görülmüştür. Şu ana kadar tam olarak bir cevap bulunamamasına rağmen genel olarak etkenlerin, çevresel faktörler, eğitim ve öğretim çalışmaları ve kişilerin psikolojik durumları ile alakalı olduğu düşünülmektedir.

Bir diğer araştırma sonuçları ise beynin gelişim süresi boyunca yapısı itibariyle değişim gösterdiği gelişebildiği gibi gerilediği sonucu ortaya çıkmıştır. Tüm araştırma sonuçlarına göre insan beyni ile IQ değerleri arasında tüm etkenler göz önünde bulundurulduğunda gelişim olabileceği sonucuna varılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir