İnternet

Google geri veriyor

Google gmail kullanıcılarına gönderdiği bir bilgilendirme e-postası ile bu yıl dünya genelinde 100 milyon dolardan fazla bağışta bulunduğunu açıkladı. Bunun 40 milyon dolarlık bölümü önemli olan dört konuyu desteklemek üzere bağışlandı: Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi; kız çocukların eğitimi; insanları teknoloji yoluyla güçlendirme; insan kaçakçılığı ve çağdaş kölelikle mücadele.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi

Önümüzdeki altı yıl içinde STEM alanlarında 2,4 milyon iş imkanı doğacak. Bu kuruluşlar, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitim almaları ve devamında da yine bu alanlarda bir kariyere sahip olmaları için yeni nesle fırsat sağlamaya çalışıyor. Bizim hediyemiz de bu kuruluşları desteklemek olacak.

Kız çocukların eğitimi

Afrika’da bir kız çocuğu eğitim aldığı zaman kişisel kazancını %25 oranında artırabilir, HIV/AIDS kapma ihtimali 3 kat azalır ve daha küçük ve sağlıklı bir ailesi olur. Bu kuruluşlara verdiğimiz destek, gelişmekte olan dünyada 10.000’in üzerinde kız çocuğunun eğitim görmesini sağlayacak.

 İnsanları teknoloji yoluyla güçlendirme

Dijital teknoloji, erişiminiz olduğunda refah için en güçlü faktörlerden biridir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde İnternet kullanım oranındaki sadece % 10’luk bir artış, ekonomik verilerde %1,4’lük iyileşme sağlıyor. Yenilikçi gruplar, insanları bir araya getirmek, bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve eskiden çözülmesi zor olan sorunları çözmek için sosyal medyayı, açık kaynak programlamayı, mobil ağları ve diğer teknoloji platformlarını kullanıyorlar. Bizim hediyemiz, bu kuruluşların milyonlarca teknoloji kullanıcısı için bir değişim sağlamasına yardımcı olacak.

Çağdaş kölelik ve insan kaçakçılığı

Kötü haber: Bugün tarihte hiç olmadığı kadar çok köle var. İyi haber: Özgürlüklerine kavuşan köleler köylerine dönüp başkalarının eğitimine yardımcı olduğunda, risk altındaki yüz binlerce kişiyi benzeri bir sefalete zorlanmaktan kurtarıyor.5 Bizim desteğimiz 12.000’den fazla kişiyi modern kölelikten kurtaracak ve milyonlarca kişinin sömürülmesini engelleyecek.

Google.org web sitesini ziyaret ederek Google’ın diğer yardımseverlik projeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir